Vesna Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vesna Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vesna Popović, od oca Bogoljuba, rođena je 1954. godine u Čačku. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1976. godine a pravosudni ispit položila 1978. godine.

U Prvom opštinskom sudu u Beogradu bila je sudijski pripravnik od 1976. godine do 1977. godine, a zatim stručni saradnik u istom sudu od avgusta 1977. godine. Na funkciji sudije Petog opštinskog suda u Beogradu je od avgusta 1980. godine a sudije Okružnog suda u Beogradu od avgusta 1994. godine do 2000. godine. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabrana je 01. avgusta 2000. godine. Na toj dužnosti ostala je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine.

Objavila je niz stručnih radova iz oblasti građanskog prava za Biltene Okružnog suda u Beogradu, Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog kasacionog suda. Bila je predavač i učesnik mnogih stručnih seminara.

Sudija je u građanskoj materiji. Od 2010. godine do 2013. godine bila je predsednik Građanskog odeljenja u Vrhovnom kasacionom sudu.