Vesna Subić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vesna Subić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vesna Subić rođena je 14. aprila 1959. godine u Požarevcu. Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 22. oktobra 1985. godine. Pravosudni ispit je položila je 30. decembra 1987. godine.

Pripravnički staž započela je u Okružnom sudu u Požarevcu, kao sudijski pripravnik, gde je radila u periodu od 1. juna 1986. godine do 19. januara 1987. godine, zatim u Opštinskom sudu u Požarevcu, da bi isti nastavila u Opštinskom javnom pravobranilaštvu u Požarevcu, gde je radila od 1. februara 1987. godine do 29. decembra 1987. godine.

Nakon položenog pravosudnog ispita nastavila je sa radom u Opštinskom javnom pravobranilaštvu u Požarevcu, gde je kao stručni saradnik radila do 13. aprila 1990. godine, kada je izabrana za zamenika Opštinskog javnog pravobranilaštva u Požarevcu.

Vesna Subić izabrana je za sudiju Opštinskog suda u Požarevcu 29. oktobra 1995. godine, gde je postupala u predmetima iz građanske materije.

Za sudiju Okružnog suda u Požarevcu izabrana je 1. decembra 1998. godine, gde je postupala u predmetima iz građanske materije, a od 1. januara 2006. godine bila je predsednik Građanskog odeljenja. Takođe, kroz rad u Okružnom sudu u Požarevcu, učestvovala je u rešavanju predmeta iz upravne materije. Vesna Subić je rešenjem predsednika Okružnog suda u Požarevcu od 29. novembra 2005. godine, postavljena za v.d. predsednika Opštinskog suda u Požarevcu, sve do izbora predsednika 12. aprila 2006. godine.

Od 1. januara 2010. godine Vesna Subić je sudija Apelacionog suda u Beogradu, gde je bila raspoređena u Građansko odeljenje. Od 1. januara 2013. godine postavljena je za zamenika rukovodioca sudske prakse u Građanskom odeljenju, a od 2014. godine bila je postavljena za zamenika predsednika Građanskog odeljenja, kao i za člana redakcijskog odbora Biltena sudske prakse. Od septembra 2014. godine postavljena je za predsednika Građanskog odeljenja. U toku 2015. i 2016. godine bila je član Upravnog odbora Kancelarije Saveta Evrope za Srbiju.

Poseduje sertifikat iz oblasti porodičnog prava, u smislu člana 203. stav 1. i stav 3. Porodičnog zakona, kao i sertifikat za postupanje u sporovima iz Zakona o zaštiti uzbunjivača. Vesna Subić nalazi se na spisku predavača Pravosudne akademije za oblast građanskog prava. Završila je obuku za trenere iz oblasti slobode izražavanja u medijima, koji je zajednički organizovao Savet Evrope, Pravosudna akademija Republike Srbije i Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Republike Crne Gore. Obučena je za rad na računaru i govori engleski jezik. U Biltenu Vrhovnog kasacionog suda br. 3/16 objavljen je rad Vesne Subić, pod nazivom „Bankarski ugovor o dinarskom kreditu sa valutnom klauzulom (punovažnost i raskid) – prikaz sudske prakse”.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.