Vesti

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević i sudije Vrhovnog kasacionog suda, borave 4. i 5. decembra 2015. godine u studijskoj poseti Vrhovnom sudu i Ministarstvu pravde Republike Slovenije.

Posetu organizuje Multidonatorski poverenički fond (MDTF).

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević i sudije Vrhovnog kasacionog suda, borave 23. i 24. novembra 2015. godine u studijskoj poseti Visokom sudskom i tužilačkom savetu Bosne i Hercegovine.

Posetu organizuje Kancelarija Saveta Evrope.

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda, sudija Snežana Andrejević, predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, sudija Ljubica Milutinović i predsednik Građanskog odeljenja, sudija Predrag Trifunović sastali su se sa predstavnicima delegacije Međunarodne unije notara, 1

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, sastao se 3. novembra 2015. godine u Vašingtonu, sa predsednikom Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država Johnom G. Robertsom, u okviru studijske posete SAD, na temu „Primeri najboljih praksi u postupanju sudova“.

Nov
02
2015

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević i zamenik predsednika suda sudija Janko Lazarević, borave od 31. oktobra do 7. novembra 2015. godine u studijskoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama.

Predsednik Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, sudija Bata Cvetković i sudija Vrhovnog kasacionog suda Vesko Krstajić, učestvovali su od 28. do 30. oktobra 2015. godine, na proslavi Dana crnogorskog sudstva u Podgorici.

Delegacija Vrhovnog narodnog suda NR Kine, boravila je u poseti Vrhovnom kasacionom sudu, od 27. do 30. oktobra 2015. godine.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 14. do 17. oktobra 2015. godine u Vrnjačkoj Banji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvuje na konferenciji „Aktuelna pitanja unapređenja krivičnog postupka-iskustva Uzbekistana i inostrana praksa“, koja se održava 15. i 16. septembra 2015. godine u gradu Samarkand u Uzbekistanu.

Generalni direktor za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope, Phillipe Boillat, uputio je pismo, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Dragomiru Milojeviću.

Pages