Zvezdana Lutovac, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Zvezdana Lutovac, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Zvezdana Lutovac, od oca Miomira, rođena je 1957. godine u Beranama. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1981. godine a pravosudni ispit položila 1983. godine.

U Trećem opštinskom sudu u Beogradu bila je sudijski pripravnik od decembra 1981. godine do marta 1983. godine, a zatim stručni saradnik u Okružnom sudu u Beogradu. Na funkciji sudije Petog opštinskog suda u Beogradu je od decembra 1988. godine a sudije Okružnog suda u Beogradu od jula 1997. godine do 2005. godine. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabrana je 01. decembra 2005. godine. Na toj dužnosti ostala je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.

Objavila je niz stručnih radova iz oblasti građanskog prava u Biltenu Vrhovnog kasacionog suda i u Priručniku Pravosudne akademije o diskriminaciji, kao i pripremila niz referata za potrebe odeljenske sednice.