Антикорупцијски форум „Годину дана од примене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције“

Вршилац функције председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић учествовао је на антикорупцијском форуму „Годину дана од примене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције“, који је одржан 10. априла 2019. године у Нишу.

Антикорупцијски форум организовало је Министарство правде у сарадњи са пројектом „Превенција и борба против корупције“ (ИПА 2013), који је финансиран из претприступних фондова ЕУ и Правосудном академијом.