Весна Поповић, судија Врховног касационог суда

Весна Поповић, судија Врховног касационог суда

Весна Поповић, од оца Богољуба, рођена је 1954. године у Чачку. Држављанин је Републике Србије. Дипломирала је на Правном факултету у Београду 1976. године а правосудни испит положила 1978. године.

У Првом општинском суду у Београду била је судијски приправник од 1976. године до 1977. године, а затим стручни сарадник у истом суду од августа 1977. године. На функцији судије Петог општинског суда у Београду је од августа 1980. године а судије Окружног суда у Београду од августа 1994. године до 2000. године. За судију Врховног суда Србије изабрана је 01. августа 2000. године. На тој дужности остала је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године.

Објавила је низ стручних радова из области грађанског права за Билтене Окружног суда у Београду, Врховног суда Србије и Врховног касационог суда. Била је предавач и учесник многих стручних семинара.

Судија је у грађанској материји. Од 2010. године до 2013. године била је председник Грађанског одељења у Врховном касационом суду.