Вести

Радна група за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета, одржала је састанак 11. децембра 2015. године у Врховном касационом суду.

Председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић и судије Врховног касационог суда, бораве 4. и 5. децембра 2015. године у студијској посети Врховном суду и Министарству правде Републике Словеније.

Посету организује Мултидонаторски поверенички фонд (MDTF).

Председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић и судије Врховног касационог суда, бораве 23. и 24. новембра 2015. године у студијској посети Високом судском и тужилачком савету Босне и Херцеговине.

Посету организује Канцеларија Савета Европе.

Заменик председника Врховног касационог суда, судија Снежана Андрејевић, председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року, судија Љубица Милутиновић и председник Грађанског одељења, судија Предраг Трифуновић састали су се са представницима делегације Међународне уније нотара, 17.

Председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, састао се 3. новембра 2015. године у Вашингтону, са председником Врховног суда Сједињених Америчких Држава Johnom G. Robertsom, у оквиру студијске посете САД, на тему „Примери најбољих пракси у поступању судова“.

Председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић и заменик председника суда судија Јанко Лазаревић, бораве од 31. октобра до 7. новембра 2015. године у студијској посети Сједињеним Америчким Државама.

Председник Кривичног одељења Врховног касационог суда, судија Бата Цветковић и судија Врховног касационог суда Веско Крстајић, учествовали су од 28. до 30. октобра 2015. године, на прослави Дана црногорског судства у Подгорици.

Делегација Врховног народног суда НР Кине, боравила је у посети Врховном касационом суду, од 27. до 30. октобра 2015. године.

Годишње саветовање судија Републике Србије, у организацији Врховног касационог суда, одржано је од 14. до 17. октобра 2015. године у Врњачкој Бањи.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, учествује на конференцији „Актуелна питања унапређења кривичног поступка-искуства Узбекистана и инострана пракса“, која се одржава 15. и 16. септембра 2015. године у граду Самарканд у Узбекистану.

Pages