Врховни касациони суд прославио јубилеј - 170 година од оснивања највишег суда

Врховни касациони суд прославио је јубилеј - 170 година од оснивања највишег суда, 9. октобра 2016. године на Годишњем  саветовању  судија „Судијски дани - 2016“ у Врњачкој Бањи.

Јубилеј је обележен на свечаном коктелу, промоцијом публикације о Врховном касационом суду и свечаног издања копије Одлуке о оснивању Врховног суда из 1846. године.

Представљајући публикацију под називом „Врховни касациони суд – 170 година од оснивања“, председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић је истакао да публикација информише читаоце са историјатом настанка судова и развојем судске власти у Србији, са судском влашћу данас и уређењем и радом Врховног касационог суда.

Врховни суд основан је указом кнеза Александра Карађорђевића, 9. септембра 1846. године (22. септембра по новом календару) као највиши суд у Кнежевини Србији - Суд коначног, трећег и последњег степена.