Годишња скупштина Удружења судија и тужилаца и Удружења судијских и тужилачких помоћника

В.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић обратио се на Скупштини Удружења судија и тужилаца и Удружења судијских и тужилачких помоћника, која је одржана 30. новембра 2019. године у Београду.

„Све критике на оснивање и рад Удружења судија и тужилаца Србије су у најмању руку неосноване и у супротности су са Европском конвенцијом о људским правима која гарантује слободу на удруживање”, рекао је в.ф. председника Врховног касационог суда и подсетио да Европски суд за људска права стално истиче слободу изражавања и слободу мисли, без којих нема ни слободе удруживања и обрнуто.

Удружење судија и тужилаца и Удружење судијских и тужилачких помоћника уручили су Захвалнице личностима посебно заслужним за унапређење владавине права и правосудних професија. Зхавалнице су уручене и в.ф. председнику Врховног касационог суда Драгомиру Милојевићу и заменику председника суда и председнику Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Љубици Милутиновић.

Председник Удружења судија и тужилаца Србије Ненад Стефановић и председница Удружења судија и тужилаца Федерације БиХ Шеила Хељић потписали су Меморандум о сарадњи.