Годишње саветовање судија „Судијски дани 2017“

Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани 2017“, у организацији Врховног касационог суда, одржано је од 5. до 7. октобра 2017. године у Врњачкој Бањи.

Теме Саветовања биле су: Правосуђе данас, Закони и њихова примена и Актуелна спорна питања у судској пракси.

Након поздравних речи и отварања Саветовања, председник Врховног касационог суда и Високог савета судства Драгомир Милојевић, обратио се присутнима уводним излагањем са освртом на актуелна питања која су пред правосуђем Србије.

„Владавина права захтева снажно, независно и одговорно судство. Судије су одговорне Уставу и закону. Принципи судске одговорности, независности и непристрасности у поступању кључни су за јачање поверења јавности у рад судова“, истакао је председник Врховног касационог суда и додао да судскa гранa власти мора бити изнад других, неопретећена и ослобођена било каквог утицаја и уплита са стране.

„Сарадња и размена искустава и добрих пракси са другим судским системима, регионално и на европском и међународном нивоу мора бити интезивирана с обзиром на нашу непоколебљиву одлуку и став да идемо путем европских интеграција“, нагласио је председник Милојевић.

Говорећи о резултатима рада, председник Врховног касационог суда, је рекао да су остварени резултати добри, али да би били још бољи уколико би читав систем судства био заокружен и потребни ресурси попуњени, обезбеђена финансијска независност и судско особље изузето из система управе.

„Приоритети у раду судова у наредном периоду пре свега су рад на смањењу броја старих предмета, убрзавање судских поступака – једном речју ефикасност у поступању, јачање независности суда и судија“, закључио је председник Врховног касационог суда.

На свечаном отварању Саветовања говорили су министарка правде Нела Кубуровић; амбасадор Сем Фабрици, шеф делегације Европске уније у Србији; амбасадор Андреа Орицио, шеф Мисије ОЕБС-а у Србији; амбасадор Краљевине Холанције Хендрик Ван ден Дол; заменица шефа Канцеларије Савета Европе Ирина Сахакиен Ветер; председница Врховног суда Црне Горе Весна Меденица; председник Врховног  суда Словеније Дамијан Флорјанчич; председница Врховног суда Републике Српске Весна Антонић и председник Скупштинског одбора општине Врњачка Бања Родољуб Џамић.

Судије су на Саветовању представиле реферате у кривичној, грађанској, управној и прекршајној секцији, учествовале на округлим столовима: „Судска пракса у поступку по правним лековима“; „Уједначавање судске праксе“; Европски стандарди правила NE BIS IN IDEM“; „О заштити узбуњивача“; „Заштита од насиља у породици“ и „О привредном праву“.

Судије су на Саветовању присуствовале предавањима и презентацијама правника и експерата Савета Европе, Мисије ОЕБС-а, Светске банке, пројеката Европске уније „Подршка Правосудној академији“, „Унапређење ефикасности правосуђа“ и Превенција и борба против корупције“; пројекта УСАИД „Владавина права у Србији“ и пројекта Европске уније и Савета Европе „Подршка ефикасним правним средствима и узајамној правној помоћи“. 

На Саветовању судија 5. октобра 2017. године, Врховни касациони суд доделио је награде и признања судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину. Награде су додељене у две категорије првостепеним судовима који бележе највеће повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године и првостепеним судовима који бележе највеће повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године. Признања су додељена за допринос унупрађењу ефикасности и квалитету судског система и за иновације које су допринеле побољшању рада суда.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић уручио је судији Врховног касационог суда Снежани Андрејевић Захвалницу за узузетан допринос развоју судства и правне мисли у Републици Србији.

Председник Врховног касационог суда одржао је на Саветовању судија састанак са председницима свих судова опште и посебне надлежности у Републици Србији.

Годишњем Саветовању судија присуствовали су представници највиших судова из Црне Горе, Словеније, Босне и Херцеговине и Републике Српске, представници државних органа и институција, декани и професори правних факултета, представници међународних организација, невладиних организација, струковних удружења и еминентни правни стручњаци.

Организацију Саветовања су помогли Вишедонаторски поверенички фонд, амбасада Крљевине Холандије, Мисија ОЕБС-а у Србији, пројекти Европске уније „Унапређење ефикасности правосуђа“ и „Подршка Правосудној академији“, Канцеларија Савета Европе и Немачка организација за техничку сарадњу – ГИЗ.