Додељене награде и признања судовима

Врховни касациони суд, доделио је награде судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, 11. октобра 2016. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Награде су додељене у две категорије:

I категорија првостепеним судовима који бележе највеће повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године;

II категорија првостепеним судовима који бележе највеће повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године.

 У свакој категорији проглашена су по три победника (прво, друго и треће место).

I

Додељује се прва награда у категорији ''Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године'' Основном суду у Нишу.

Додељује се друга награда у категорији ''Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године'' Трећем основном суду у Београду.

Додељује се трећа награда у категорији ''Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године'' Другом основном суду у Београду и Основном суду у Лебану.

II

Додељује се прва награда у категорији ''Повећање броја укупно  решених  предмета у суду у односу на исти период претходне године'' Првом основном суду у Београду.

Додељује се друга награда у категорији ''Повећање броја укупно решених  предмета у суду у односу на исти период претходне године'' Основном суду у Лесковцу.

Додељује се трећа награда у категорији ''Повећање броја укупно решених  предмета у суду у односу на исти период претходне године'' Основном суду у Новом Саду.

Додељена су признања за допринос унупрађењу ефикасности и квалитету судског система: Вишем суду у Београду, Вишем суду у Новом Саду, Основном суду у Врању, Основном суду у Ивањици, Основном суду у Нишу, Основном суду у Панчеву, Привредном суду у Лесковцу, Привредном суду у Нишу, Привредном суду у Новом Саду, Прекршајном суду у Краљеву, Прекршајнoм суду у Пожаревцу.

Награде и признања председницима судова уручио је председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић.

Председник Врховног касационог суда је истакао „да је награђивање судова уведено у складу са међународном праксом, у циљу изградње позитивне атмосфере у судству“, и додао да „награде нису за председнике судова већ за суд, као признање за тимски резултат“.

Општа седница Врховног касационог суда, на седници одржаној 14. септембра 2016. године, донела је Правилник о додели награда и признања судовима.

Циљ доделе награде и признања судовима, јесте промовисање ефикасности, квалитета и иновативности у раду и најбоље праксе, стварање подстицајног радног окружења и остваривање најбољих резултата у раду судова.

Светска банка је кроз пројекат Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ) издвојила средства у износу од 28000 евра за набавку добара за сваки награђени суд у вредности награде за освојено прво, друго и треће место, израду самих плакета и признања и саму свечаност доделе награда и признања судовима.