Додељене награде и признања судовима

Врховни касациони суд, доделио је награде и признања судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, 5. октобра 2017. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Награде су додељене у две категорије  ''Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године'' и  ''Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године''.

I

У категорији ''Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године''

Прва награда додељује се  Привредном суду у Београду.

Друга награда додељује се Основном суду у Лазаревцу.

Трећа награде додељује се Основном суду у Ивањици и Основном суду у Бујановцу.

II

У категорији ''Повећање броја укупно  решених  предмета у суду у односу на исти период претходне године''

Прва награда додељује се  Вишем суду у Лесковцу.

Друга награда додељује се Вишем суду у Нишу.

Трећа награда додељује се Трећем основном суду у Београду и Вишем суду у Крушевцу.

​Признања су додељења за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система и за иновације које су допринеле побољшању рада суда.

III

Признања за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система додељују се:

Вишем суду у Ужицу, Вишем суду у Краљеву, Првом основном суду у Београду, Основном суду у Крагујевцу, Основном суду у Нишу, Основном суду у Панчеву, Основном суду у Пријепољу, Основном суду у Сјеници, Основном суду у Шапцу, Привредном суду у Краљеву, Привредном суду у Сремској Митровици, Привредном суду у Пожаревцу, Прекршајном суду у Крушевцу, Прекршајном суду у Прокупљу, Прекршајном суду у Суботици.

IV

Признања за иновације које су допринеле побољшању рада суда додељују се:

Другом основном суду у Београду, Трећем основном суду у Београду, Основном суду у Новом Саду, Основном суду у Ужицу, Основном суду у Пожеги.

Награде и признања председницима судова уручио је председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић.

Председник Врховног касационог суда је истакао да спроводећи Програм награђивања судова, Врховни касациони суд већ другу годину за редом, додељује награде и признања првостепеним судовима који су у периоду од половине прошле до половине ове године остварили напредак у решавању старих предмета и решавању предмета уопште.

„Овим се мотивишу судови који имају недовољно добар учинак и чији је допринос функционисању система критичан, да буду ефикаснији“, рекао је председник Милојевић.

Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ) и Светска банка, су омогућили   средства   за   набавку   конкретних   добара   за  сваки  награђени  суд, израду плакета  и  признања  и  свечаност  доделе  награда  и  признања  судовима.