Зоран Таталовић, судија Врховног касационог суда

Зоран Таталовић, судија Врховног касационог суда

Зоран Таталовић, од оца Манета, рођен је 1953. године у Задру, у Хрватској. Држављанин је Републике Србије. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1977. године а правосудни испит положио 1977. године.

У Окружном Привредном суду у Београду био је судијски приправник од јануара 1978. године до маја 1977. године, а затим судијски помоћник у истом суду. На функцији судије Другог општинског суда у Београду је од маја 1984. године до маја 1994. године а судије Окружног суда у Београду од маја 1994. године до марта 2005. године. У периоду од маја 2003. године до октобра 2005. године судија у Посебном одељењу за организовани криминал. За судију Врховног суда Србије изабран је у марту 2005. године. На тој дужности остао је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 11. децембра 2012. године.

Судија је у кривичној материји.