Конференција „Ефикасна примена Европске конвенције о људским правима са фокусом на извршавање пресуда Европског суда за људска права“

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић учествовала је на конференцији „Ефикасна примена Европске конвенције о људским правима са фокусом на извршавање пресуда Европског суда за људска права“, која је одржана 10. децембра 2021. године у Београду.

„Првенствено је на државама чланицама Савета Европе да осигурају примену и делотворно спровођење Европске конвенције о људским правима а национални судови, који су први чувари људских права, обезебеђују потпуну, делотворну и непосредну примену Конвенције у складу са праксом Европског суда за људска права“, истакла је председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић.

Говорећи о утицају стразбуршких одлука на праксу судова у Србији, председница Васовић је указала на водећу улогу Врховног касационог суда у усмеравању праксе нижестепених судова и подсетила да је Врховни касациони суд 2017. године приступио Мрежи највиших судова под окриљем Европског суда за људска права.

Конференција је организована у оквиру пројекта „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији“ који се спроводи у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европа „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.