Конференција „Квалитет судских одлука у функцији квалитета судске заштите у процесу придруживања Европској унији“

Председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Врховног касационог суда, судија Љубица Милутиновић, учествовала је на конференцији „Квалитет судских одлука у функцији квалитета судске заштите у процесу придруживања Европској унији“, која је одржана 24. јуна 2016. године у Београду.

Судија Љубица Милутиновић, говорила је о квалитету судских одлука и указала на потребу побољшања израде образложених судских одлука без жртвовања брзине поступка али са довољним разлозима, јер судска одлука снагом аргумената изнетих у њој треба да доприноси и уједначавању судске праксе.

Конференцију „Квалитет судских одлука у функцији квалитета судске заштите у процесу придруживања Европској унији“, организовали су Друштво судија Србије и Мисија ОЕБС-а у Србији.