Конференција „Правно дејство касаторних одлука Уставног суда и начин отклањања штетних последица неуставности општих аката“

Конференција „Правно дејство касаторних одлука Уставног суда и начин отклањања штетних последица неуставности општих аката“, одржана је 23. марта 2018. године у Палати Србија у Београду, у организацији Врховног касационог суда и Мисије ОЕБС-а у Србији.

Уводним речима су се обратили председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, председница Уставног суда Весна Илић Прелић и заменик шефа Мисије ОЕБС-а у Србији Џозеф Мелот (Јosepf Mellot).

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић је истакао значај конференције за рад судова у циљу бољег разумевања правних проблема са којима се судови сусрећу у раду а тиме и унапређењу њиховог рада.

О правном дејству касаторних одлука Уставног суда и начину отклањања штетних последица неуставности општих аката говорили су судија Врховног касационог суда Катарина Манојловић Андрић и судија Уставног суда Братислав Ђокић.

Међународни посматрач у Мисији ЕУ, судија Бранко Хрватин, бивши председник Врховног суда Републике Хрватске, говорио је о искуствима судова из региона.

Конференцији су присуствовале судије Уставног, Врховног касационог суда, председници апелационих и судова републичког ранга и председници виших и основних судова са територије Апелационог суда у Београду.