Конфернција „Разумевање Европске конвенције о људским правима и судске праксе Европског суда за људска права ради боље заштите људских права на националном нивоу“

Конфернција „Разумевање Европске конвенције о људским правима и судске праксе Европског суда за људска права ради боље заштите људских права на националном нивоу“, одржана је 12. децембра 2017. године у Београду, у организацији пројекта Савета Европе “Хоризонтални механизам за Западни Балкан и Турску”.

На конференцији је представљен први Коментар Конвенције за заштиту људских права и основних слобода на српском језику.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић обратио се у уводном делу конференције.

„Уверен сам да ће први Коментар Конвенције за заштиту људских права и основних слобода на српском језику, помоћи судијама и саветницима да боље разумеју и примењују стандарде из праксе Европског суда за људска права, омогућити им јасније тумачење појмова из Конвенције и бољи увид у ставове Европског суда за људска права“, рекао је председник Врховног касационог суда.

„Ово стога јер Коментар за наше прилике представља кодификацију судске праксе Европског суда за људска права, домаћих аутора и сигурно ће довести до смањења броја апликација наших грађана пред тим судом“, закључио је председник Милојевић.

Заменик председника Врховног касационог суда и председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Љубица Милутиновић говорила је о улози Врховног касационог суда у тумачењу стандарда Европске конвенције.

Конферцнији су присуствовале судије и саветници Врховног касационог суда, Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда и апелационих судова.