Обавештење о закљученом уговору из Оквирног споразума о набавци горива - ЦЈН 1/2019