Обавештење о заљученом уговору из Оквирног споразума о набавци уређаја за штампање Тип 3 - ЦЈН 2/2019