Позив за подношење понуда у поступку ЈН број 3/2019 - поправка и одржавање ватрогасне опреме