Предавање на тему“Европски троугао јурисдикција (Стразбур-Луксембург-национални судови)”

Предавање на тему “Европски троугао јурисдикција (Стразбур-Луксембург-национални судови)” за судије и судијске саветнике Врховног касационог суда, Управног суда и апелационих судова, одржано је 4. и 5. децембра 2017. године у Врховном касационом и у Апелационом суду у Београду.

Предавање на тему “Европски троугао јурисдикција (Стразбур-Луксембург-национални судови)” одржао је проф. др Цирил Рибичич, члан Венецијанске комисије за демократију кроз право Савета Европе и редовни професор уставног права на Правном факултету Универзитета у Љубљани.

Предавање је организовао Врховни касациони суд уз подршку пројекта Савета Европе “Хоризонтални механизам за Западни Балкан и Турску”.