Председник и судије Врховног касационог суда у посети Суду ЕУ у Луксембургу

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, председници одељења, руководиоци евиденција судске праксе и њихови заменици и судије Грађанског одељења посетили су Суд Европске Уније, са седиштем у Луксембургу, од 19. до 21. новембра 2017. године.

Циљ посете је боље разумевање процедуре, начина функционисања и кључних проблема у пракси Суда Европске Уније, као и хармонизација судске праксе у Србији са правом ЕУ, датим у пресудама Суда Европске Уније.

У одређеном броју предмета у српској судској пракси (од којих су поједини међу најсложенијима), Врховни касациони суд већ је анализирао и проучавао прописе ЕУ, како би се боље разумели интенција и сврха оног дела домаћег законодавства, у које су инкорпориране правне тековине ЕУ.

Током посете, председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић састао се са председником Суда ЕУ Коеном Ленаертсом.

Председник и судије Врховног касационог суда присуствовали су рочишту у предмету Ц-673/16, COMAN е.а, пред Великим већем Суда ЕУ у материји ограничења слободе кретања међу државама чланицама, у контексту породичног права.

Посета је организована уз подршку Вишедонаторског повереничког фонда (МДТФ).