Презентација Годишњег извештаја о раду судова у 2017. години

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић представио је Годишњи извештај о раду судова опште и посебне надлежности у 2017. години, 16. марта 2018. године у Палати Србија у Београду, на састанку са председницима свих судова у Србији.

Представљајући Извештај о раду судова за 2017. годину, председник Врховног касационог суда је рекао да Извештај указује на добре резултате судова који су решили укупно 2.335.760 предмета из судеће и извршне материје, као и још 1.303.257 предмета овере потписа, рукописа и преписа и других предмета у којима је поступано по захтевима грађана.

Говорећи о старим предметима, председник Милојевић је истакао да је број старих предмета у односу на 2012. годину, када је било 1.729.768 предмета у свим материјама, смањен и на крају 2017. године било је 859.272 стара предмета, рачунајући и материју извршења, и додао да је смањен и број нерешених старих предмета и у судећим материјама са 140.418 у 2012. години на 128.661 старих предмета.

Председник Врховног касационог суда је указао на то да упоредни подаци о примљеним предметима у свим судовима указују на знатно повећање прилива предмета у 2015, 2016. и 2017. години.

Уводним речима су се обратили и министарка правде Нела Кубуровић, заменик директора УСАИД Канцеларије за економски и демократски развој Џефри Скарин (Jeffrey Skarin) и представник Канцеларије Светске банке у Београду Срђан Свирчев.

Представљању Извештаја о раду судова су присуствовали и чланови Високог савета судства, представници међународних организација, амбасада, струковних удружења и цивилног сектора.

Састанак са председницима судова и презентација Извештаја о раду, одржани су уз подршку УСАИД Пројекта владавине права.