Презентација Извештаја о реализацији програма активности Правосудне академије

Правосудна академија у сарадњи са пројектом „Подршка Европске уније Парвосудној академији“, организовала је 25. априла 2018. године у Београду, Презентацију у циљу представљања Извештаја о реализацији програма, унапређења рада, развоја е-академије и представљања будућих активности.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић обратио се у уводном делу Презентације.

Председник Врховног касационог суда је истакао значај обука носилаца правосудних функција и подсетио да су Врховни касациони суд и Правосудна академија уз подршку међународних партнера кроз реализацију разних пројеката и програма организовали више обука за судије.

Председник Милојевић је посебно нагласио значај спроведених обука за председнике судова у Републици Србији подељених у тематске целине: „Управљање судовима и руковођење“, „Управљање предметима“, „Управљање финансијама“ и „Израда и спровођење Програма решавања старих предмета“.

Презентацији су присуствовали представници правосуђа, међународних организација, струковних удружења и цивилног сектора.