Презентација Правилника о замени и изостављању података у судским одлукама

Врховни касациони суд уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, организовао је презентацију Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама, за председнике Привредног и Прекршајног суда у Новом Саду, Одељења Прекршајног апелационог суда и судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду, 21. марта 2017. године на Палићу.

Уводним речима су се обратили председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и саветник за реформу правосуђа Мисије ОЕБС-а Ђовани Пасква (Giovanni Pasqua).

Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама и Отворену листу дескриптора (кључне речи) представиле су судије Врховног касационог суда и чланови Радне групе за израду Правилника Љубица Милутиновић, Бата Цветковић и Весна Поповић.

Општа седница Врховног касационог суда, на седници одржаној 20. децембра 2016. године, донела је Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама, који се примењује од 1. јануара 2017. године.

Правилником се уређује начин замене и изостављања података у судским одлукама Врховног касационог суда, укључујући и начин и технику анонимизације/псеудонимизације у одлукама у електронском и писаном облику.