Прекршајни суд у Ваљеву

Адреса: 

Ваљево, Железничка бб

Телефон: 

014/221-680, 014/222-374, 014/221-377

Факс: 

014/221-680

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

174 201

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.