Прекршајни суд у Крагујевцу

Адреса: 

Крагујевац, Трг Слободе бр. 3

Телефон: 

034/ 331-757

Факс: 

034/331-757, 034/ 330-290

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

1 542 766

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.