Прекршајни суд у Новом Пазару

Адреса: 

Нови Пазар, Житни Трг бр. 16

Телефон: 

020-311-820

Факс: 

020-311-820

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

123 536

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.