Привредни суд у Крагујевцу

Адреса: 

Крагујевац, Трг Слободе 3

Телефон: 

034/335-644, 335-602

Факс: 

034/335-602

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

505 123

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.