Састанак в.ф. председника Врховног касационог суда са председником Европског суда за људска права

В.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, састао се са председником Европског суда за људска права у Стразбуру Линосом Александром Сицилијаносом (Linos-Alexandre Sicilianos), 2. марта 2020. године у Врховном касационом суду.

На састанку се разговарало о питањима од значаја за развој праксе како Врховног касационог суда тако и Европског суда за људска права, о питањима у вези са суђењем у разумном року, о стандардима Европског суда за људска права у примени члана 3 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, о примени начела ne bis in idem и стандардима у вези са тим начелом и о приступању Србије Протоколу 16, који омогућава највишим судовима у државама чланицама Савета Европе да о одређеним питањима затраже саветодавно мишљење од Европског суда за људска права.

В.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић је упознао председника Европског суда за људска права са мрежом судова у Србији, надлежношћу Врховног касационог суда, резултатима рада судова и изазовима са којима се судови сусрећу.

Састанку су присуствовали судија Европског суда за људска права проф. Бранко Лубарда,  заменик председника Врховног касационог суда Радослав Петровић, заменик председника и председник Грађанског одељења др Драгиша Слијепчевић, председник Кривичног одељења Бата Цветковић, председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Катарина Манојловић Андрић, руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу Весна Поповић и руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу Веско Крстајић.

Врховни касациони суд је члан Мреже највиших судова са Европским судом за људска права у Стразбуру, па су на састанку разматрани и даљи начини за сарадњу и продубљивање знања о стандардима Европског суда за људска права.