Састанак председника Врховног касационог суда са представницима Синдиката правосуђа Србије

Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства Драгомир Милојевић одржао је састанак са представницима Синдиката правосуђа Србије, 14. новембра 2017. године у Врховноном касационом суду.

На састанку се разговарало о статусу државних службеника и намештеника у судовима и јавним тужилаштвима.

Председници Синдиката правосуђа Србије су упознали председника Врховног касационог суда са активностима Синдиката а посебно са писменим обраћањима министарствима правде и финансија у циљу побољшања положаја запослених у судовима и јавним тужилаштвима.

Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства је поздравио напоре Синдиката у остваривању бољег положаја запослених и истакао је и улогу председника судова у попуњавању систематизованих а непопуњених радних места, расписивањем конкурса за пријем у радни однос државних службеника и намештеника.