Састанак судија Врховног касационог суда са представницима делегације Међународне уније нотара

Заменик председника Врховног касационог суда, судија Снежана Андрејевић, председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року, судија Љубица Милутиновић и председник Грађанског одељења, судија Предраг Трифуновић састали су се са представницима делегације Међународне уније нотара, 17. новембра 2015. године у Врховном касационом суду.

Делегацију Међународне уније нотара чинили су: председник Комисије за пријем нових чланица Међународне уније нотара (CCNI) Мишел Мерлоти и чланови Дидије Нуриса, Ханс Јакоб Пуцер и Магдалена Валушова.

Поводом захтева Јавнобележничке коморе Србије за пријем у чланство Међународне уније нотара, на састанку се разговарало о почетку рада нотара у Републици Србији, прописима којима се регулише јавнобележничка делатност и имплементацији нове професије у пракси.

Истакнут је значај улоге јавних бележника у правосудном систему земље и дата подршка учлањењу Јавнобележничке коморе Србије у Међународну унију нотара.