Списак судија Врховног касационог суда

 1. Васовић Јасмина, председник суда
 2. Аћимовић Драган
 3. Бојанић Керкез Јелица
 4. Босиљковић Бранислав
 5. Важић Невенка
 6. Вујичић Божидар
 7. Дамјановић Дубравка
 8. Делибашић Зорана (члан Високог савета судства)
 9. Драгичевић-Дичић Радмила                
 10. Дражић Бранка
 11. Живановић Бисерка
 12. Зарић Споменка  
 13. др Зиндовић Илија 
 14. Јовановић Јован (в.ф. председника Привредног суда у Београду)
 15. Јоцић Драган (председник Апелационог суда у Нишу)  
 16. Комненић Гордана
 17. Крстајић Веско                    
 18. Лутовац Звездана             
 19. Манојловић-Андрић Катарина
 20. Маринковић Драгана
 21. Матковић Стефановић Татјана
 22. Милановић Марина
 23. Миленковић Душко (председник Апелационог суда у Београду)
 24. Милојевић Драгомир
 25. Миљуш Татјана
 26. Накић-Момировић Слађана   
 27. Николић Данијела             
 28. Петровић Радослав
 29. Поповић Весна                   
 30. Синановић Биљана, заменик председника суда             
 31. др Слијепчевић Драгиша, заменик председника суда          
 32. Стаменковић Јасмина          
 33. Станић Бранко                   
 34. Станојевић Јасминка 
 35. Степановић Александар (председник Вишег суда у Београду)
 36. Страјина Добрила
 37. Субић Весна                                
 38. Томић Мирољуб        
 39. Цветковић Бата
 40. Цветковић Милунка
 41. Џакула Гордана