Студијска посета Аустријског удружења судија управних судова Врховном касационом суду

Делегација Аустријског удружења судија управних судова посетила је 16. септембра 2016. године Врховни касациони суд.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, упознао је судије из Аустрије са организацијом и надлежностима судова у Србији, са посебним освртом на надлежности Врховног касационог и Управног суда, као и са применом одлука Уставног суда и Европског суда за људска права у Стразбуру.

На састанку се разговарало о систему преиспитивања уставности у Србији, о судској заштити и о подели на управно, грађанско и кривично право у Србији и Аустрији.

Организатори посете Аустријског удружења судија управних судова Управном и Врховном касационом суду су Мисија ОЕБС-а у Србији и Управни суд Србије.