Судијски семинар Европског суда за људска права у Стразбуру

Традиционални судијски семинар поводом отварања судске године Европског суда за људска права, одржан је 26. јануара 2018. године у Стразбуру, на тему „Ауторитет правосуђа“.

На Годишњој церемонији почетка рада Европског суда за људска права обратили су се председник Европског суда за људска права у Стразбуру Guido Raimondi и председник Европског суда правде у Луксембургу Koen Lenaerts.

Врховни касациони суд представљала је судија Радмила Драгичевић Дичић, која је излагала на тему „Комуникационе стратегије у вези са одржавањем ауторитета суда и отварању суда према јавности“.

Семинару су присуствовали председници и судије уставних и врховних судова земаља чланица Савета Европе.

Opening of the Judicial Year 2018