Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 12625 резултата)
 1. Прев 211/2013 понављање правноснажно завршеног поступка, члан 422 став 1 тачка 2 ЗПП

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 211/2013 / Датум: 31.10.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Стојана Јокића, председника већа, Мирјане Ђерасимовић и Јелене Боровац, чланова већа, у привредном спору по тужби тужиоца Г.п. МР Г., Б., кога је заступао као пуномоћник М.Б., адвокат из К.1, а правни с ...

 2. Прзз 32/2013 одлуке по захтеву за заштиту законитости; саобраћајни прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 32/2013 / Датум: 14.11.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Вере Пешић, председника већа, Олге Ђуричић и Надежде Радевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по захтеву за заштиту законитости Републичког јавног т ...

 3. Прзз 33/2013 одлуке по захтеву за заштиту законитости; рок за подношење захтева

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 33/2013 / Датум: 14.11.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Вере Пешић, председника већа, Олге Ђуричић и Надежде Радевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног ту ...

 4. Прзз 36/2013 одлуке по захтеву за заштиту законитости; саобраћајни прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 36/2013 / Датум: 14.11.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Вере Пешић, председника већа, Олге Ђуричић и Надежде Радевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по захтеву за заштиту законитости Републичког јавног т ...

 5. Прзз 37/2013 одлуке по захтеву за заштиту законитости; царински прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 37/2013 / Датум: 14.11.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Вере Пешић, председника већа, Олге Ђуричић и Надежде Радевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног ту ...

 6. Прзз 38/2013 одлуке по захтеву за заштиту законитости; саобраћајни прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 38/2013 / Датум: 14.11.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Вере Пешић, председника већа, Олге Ђуричић и Надежде Радевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног ту ...

 7. Прзз 41/2013 одлуке по захтеву за заштиту законитости (уважавање захтева); саобраћајни прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 41/2013 / Датум: 14.11.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Вере Пешић, председника већа, Олге Ђуричић и Надежде Радевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког јавног т ...

 8. Рев 1170/2013 накнада штете због неусклађивања пензија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1170/2013 / Датум: 31.10.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Виде Петровић-Шкеро и Љубице Милутиновић, чланова већа, у парници тужиоца Н.П. из Н.С., кога заступа Ж.О., адвокат из Н.С., против туженог Републичког фонда за пензи ...

 9. Рев2 393/2013 накнада штете због неуставне одредбе- увећање плате

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 393/2013 / Датум: 26.09.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Виде Петровић-Шкеро и Љубице Милутиновић, чланова већа, у парници тужиоца М.П. из С.М., против тужене Републике Србије – Министарства правде, Управе за извршење крив ...

 10. Ус 1/2014 сукоб надлежности; спор који проистиче из радних односа

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 1/2014 / Датум: 03.02.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Oлге Ђуричић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Вишег суда у Нов ...

Pages