Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 27 резултата)
 1. Спп 2/2021

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 2/2021 / Датум: 16.09.2021.

  ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ КРУШЕВАЦ ВЕЗА: П 6105/21 Извод из записника са V седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 16.09.2021. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Крушевцу за покретање поступка ради решавања спорног пра ...

 2. Спп 12/2020 3.19.1.11

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 12/2020 / Датум: 08.06.2021.

  ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ НОВИ ПАЗАР ВЕЗА: П 988/17 Извод из записника са III седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 08.06.2021. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Новом Пазару за решавање спорног правног питања у ...

 3. Спп 14/2020 3.19.1.11; 3.19.1.2

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 14/2020 / Датум: 08.06.2021.

  ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ ЛЕБАНЕ ВЕЗА: П 2023/20 Извод из записника са III седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 08.06.2021. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Лебану за решавање спорног правног питања у предмету П 202 ...

 4. Спп 15/2020 3.19.1.11

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 15/2020 / Датум: 08.06.2021.

  ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ НОВИ ПАЗАР ВЕЗА: П 765/18 Извод из записника са III седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 08.06.2021. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Новом Пазару за решавање спорног правног питања у ...

 5. Спп 8/2020 3.19.1.10; трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 8/2020 / Датум: 17.02.2021.

  ОСНОВНИ СУД У СУРДУЛИЦИ ВЕЗА: Су VIII-VIII 139/2020-2 Извод из записника са I седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 17.02.2021. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Сурдулици за решавање спорног правног питања, као ...

 6. Спп 10/20 3.19.1.26.3; издавање платног налога

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 10/20 / Датум: 17.02.2021.

  ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ ВЕЗА: П 1113/20 Извод из записника са I седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 17.02.2021. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Јагодини за решавање спорног правног питања у предмету П 1113/202 ...

 7. Спп 13/2020 3.19.1.25.6; понављање поступка

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 13/2020 / Датум: 17.02.2021.

  ОСНОВНИ СУД У ЛАЗАРЕВЦУ ВЕЗА: П1 2305/2011 Извод из записника са прве седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 17.02.2021. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Лазаревцу за покретање поступка решавања спорног правног п ...

 8. Спп 9/2020 3.5.9; накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 9/2020 / Датум: 22.12.2020.

  ОСНОВНИ СУД У ЛАЗАРЕВЦУ ЛАЗАРЕВАЦ ВЕЗА: П1 493/19 Извод из записника са VI седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 22.12.2020. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Лазаревцу за решавање спорног правног питања у предме ...

 9. Спп 4/2020 3.19.1.26.3; издавање платног налога

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 4/2020 / Датум: 22.12.2020.

  ОСНОВНОМ СУДУ У ЈАГОДИНИ ЈАГОДИНА ВЕЗА: Пл. Бр. 401/2020 У поступку решавања спорног правног питања по захтеву Основног суда у Јагодини, на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 22.12.2020. године, усвојен је правни став који ће вам ...

 10. Спп 5/2020 3.19.1.26.3; издавање платног налога

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 5/2020 / Датум: 22.12.2020.

  ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ СОМБОР ВЕЗА: Пл. 122/20 Извод из записника са VI седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 22.12.2020. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Сомбору за покретање поступка решавања спорног правног пи ...

Pages