Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 6434 резултата)
 1. Кзз 343/2021 2.4.1.8.1; 2.4.1.22.1.2.2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 343/2021 / Датум: 30.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Невенке Важић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету ...

 2. Кзз ОК 25/2022 трајно одузимање имовине

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 25/2022 / Датум: 07.09.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Дубравке Дамјановић, председника већа, Милене Рашић, Бате Цветковића, Светлане Томић Јокић и Бојане Пауновић чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записнича ...

 3. Кзз 706/2022 чл. 486 ст. 2 ЗКП; благовременост жалбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 706/2022 / Датум: 30.08.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Светлане Томић Јокић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмет ...

 4. Кзз 708/2022 одбијен ззз; трошкови к. поступка; 441 ст. 4

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 708/2022 / Датум: 14.07.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Светлане Томић Јокић, Милене Рашић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Сањом Живановић, записничарем, у кривичном пр ...

 5. Кзз Пр 22/2022 одбијен ззз; чл. 265 ст. 1 тач. 1 Закона о прекршајима

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 22/2022 / Датум: 14.07.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Светлане Томић Јокић, Милене Рашић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у криви ...

 6. Кзз 576/2022 2.4.1.22.2.3 повреда закона у погледу одлуке о кривичној санкцији, о одузимању имовинске користи или о опозивању

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 576/2022 / Датум: 13.07.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Милене Рашић, Биљане Синановић и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у ...

 7. Кзз 727/2022 чл. 246 ст. 6 кз

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 727/2022 / Датум: 13.07.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Милене Рашић, Бате Цветковића и Радмиле Драгичевић Дичић, чланова већа са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као за ...

 8. Кзз 742/2022 2.1.2.26 кд. оштећење повериоца

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 742/2022 / Датум: 13.07.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Милене Рашић, Бате Цветковића и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као запи ...

 9. Кзз 734/2022 повреда закона; 439 тачка 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 734/2022 / Датум: 13.07.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Милене Рашић, Бате Цветковића и Радмиле Драгичевић Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као з ...

 10. Кзз 711/2022 намера као елемент крив. дела увреда; чл. 170 КЗ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 711/2022 / Датум: 13.07.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Милене Рашић, Бате Цветковића и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као запи ...

Pages