Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 4736 резултата)
 1. Кд 241/2019 на надлежност

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 241/2019 / Датум: 24.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела н ...

 2. Кд 242/2019 на надлежност

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 242/2019 / Датум: 24.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног AA, због кривичног дела н ...

 3. Кд 243/2019 на надлежност

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 243/2019 / Датум: 24.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела н ...

 4. Кс 60/2019 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кс / Бр. предмета: 60/2019 / Датум: 18.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичн ...

 5. Кзз 1341/2019 2.1.24.9 тешка дела против безбедности јавног саобраћаја; 2.4.1.22.1.2.2. погрешна примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1341/2019 / Датум: 18.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у ...

 6. Кзз 1278/2019 трошкови кривчног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1278/2019 / Датум: 12.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном п ...

 7. Кзз 1336/2019 повреда закона у погледу одлуке о кривичној санкцији

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1336/2019 / Датум: 12.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном п ...

 8. Кзз Пр 33/2019 застарелост покретања и вођења прекршајног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 33/2019 / Датум: 12.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у прекршајном предмет ...

 9. Кзз 1256/2019 2.4.1.22.1.1.1. околности које трајно искључују кривично гоњење

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1256/2019 / Датум: 11.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Драгана Аћимовића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у ...

 10. Кзз 1039/2019 пресуђена ствар; 438-1 т. 1

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1039/2019 / Датум: 11.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Драгана Аћимовића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у ...

Pages