Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 565 резултата)
 1. Узп1 4/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.110 закључак

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 4/2020 / Датум: 21.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Слађане Накић Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Предузећа „Блок ...

 2. Узп 1/2021 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.1.12.1; понављање поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 1/2021 / Датум: 26.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, решавајући о захтеву Предузећа за инжењеринг, промет и у ...

 3. Узп 177/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.1.6 трошкови поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 177/2020 / Датум: 26.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву „Венац“ Акционарско др ...

 4. Узп 44/2021 4.1.2.7.2; понављање управно-судског поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 44/2021 / Датум: 19.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Добриле Страјина, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из... и ББ из..., кој ...

 5. Узп 27/2021 4.1.1.7.1 измене захтева

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 27/2021 / Датум: 25.02.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву Суботичке бискупи ...

 6. Узп 20/2021 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 20/2021 / Датум: 19.02.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранке Дражић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., кога заступа пуно ...

 7. Узп 237/2020 4.1.1.9.1; облик и саставни делови решења

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 237/2020 / Датум: 18.01.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства одбра ...

 8. Ур 21/2020 4.1.2.7; ванредна правна средства

  Управна материја / Уписници: Ур / Бр. предмета: 21/2020 / Датум: 18.01.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о поднеску од 06.12.2020. године, који је ...

 9. Узп 144/2020 4.1.1.11.1 решење о жалби; 4.2.4 регистрација привредних субјеката

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 144/2020 / Датум: 18.01.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства привр ...

 10. Узп 266/2020 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 266/2020 / Датум: 18.01.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., за преиспитивање обав ...

Pages