Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 639 резултата)
 1. Узп 301/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 301/2022 / Датум: 25.08.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Бранке Дражић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА,......,...-... ...

 2. Узп 227/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 227/2022 / Датум: 22.07.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Јелене Ивановић и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,...,..., кога ...

 3. Прзз 7/2022 2.5.2; извршење прекршаја

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 7/2022 / Датум: 12.07.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Милене Рашић, Светлане Томић Јокић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлу ...

 4. Прзз 23/2021 2.5.2; извршење прекршаја

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 23/2021 / Датум: 12.07.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Милене Рашић, Светлане Томић Јокић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлу ...

 5. Прзз 3/2022 2.5.8

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 3/2022 / Датум: 12.07.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Милене Рашић, Светлане Томић Јокић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлу ...

 6. Узп 231/2022 4.2.6; заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 231/2022 / Датум: 08.07.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Јелене Ивановић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући о захтеву Serbia Broadband – Srps ...

 7. Узп 217/2022 4.2.6

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 217/2022 / Датум: 08.07.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Jелене Ивановић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, решавајући о захтеву „АА“ са седиштем у...,. ...

 8. Узп 204/2022 4.1.2.7.1. захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 204/2022 / Датум: 30.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранке Дражић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., кога заступа пуно ...

 9. Уж 3/2022 4.1.2.7; ванредна правна средства

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 3/2022 / Датум: 23.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, решавајући по жалби АА из..., ул...., изјављеној пр ...

 10. Узп 203/2022 4.1.2.7.2. понављање управно-судског поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 203/2022 / Датум: 16.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., број.., ...

Pages