Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 462 резултата)
 1. Узп 225/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 225/2019 / Датум: 04.07.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., поднетом ...

 2. Узп 185/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 185/2019 / Датум: 20.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., кога заступа ...

 3. Узп 187/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 187/2019 / Датум: 20.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., кога заступа ...

 4. Узп 133/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 133/2019 / Датум: 20.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., кога заступа ...

 5. Узп 213/2019 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 213/2019 / Датум: 13.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву Министарства грађевинарства, са ...

 6. Узп 318/2018 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.3 тужба због недоношења решења

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 318/2018 / Датум: 07.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Удружења грађана ' ...

 7. Узп 147/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 3.19.1.10 трошкови поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 147/2019 / Датум: 23.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,... број ...

 8. Узп 358/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке; регистрације привредног субјекта

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 358/2018 / Датум: 09.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву Мешовитог предузећа за... АА ДО ...

 9. Узп 304/2018 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање одлуке; 4.2.10 право по основу пензијско инвалидског осигурања

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 304/2018 / Датум: 18.04.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., улица......, ...

 10. Прзз 6/2019 захтев за заштиту законитости; застарелост покретања и вођења прекршајног поступка

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 6/2019 / Датум: 04.04.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законит ...

Pages