Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 491 резултата)
 1. Узп 401/2019 4 1 2 7 1 захтев за преиспитиање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 401/2019 / Датум: 07.02.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА, адвоката из..., за ...

 2. Уж 1/2020 4.1.1.11 жалбе- редовна правна средства

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 07.02.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о жалби АА из...,....../..., изјављеној на реш ...

 3. Узп 359/2019 4.1.2.17.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.4 регистрација привредних субјеката

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 359/2019 / Датум: 24.01.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву ''АА� ...

 4. Узп 375/2019 4.1.2.7.1. захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.5.2. спор пуне јурисдикције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 375/2019 / Датум: 17.01.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Весне Субић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Привредног друштва АА,..., за ...

 5. Узп 385/2019 4.1.2.7.1. захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 385/2019 / Датум: 20.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву Министарства унутрашњих послова Републи ...

 6. Узп 156/2019 4.1.2.7.1. захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.6. надлежност судова

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 156/2019 / Датум: 20.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Скупштине општине Љубовија ...

 7. Ус 11/2019 3.20.2 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 11/2019 / Датум: 13.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Вишег суда у Со ...

 8. Узп 198/2019 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 198/2019 / Датум: 13.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Весне Субић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА,..., коју заступа пуномоћн ...

 9. Узп 345/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.4 јавне расправе по тужби

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 345/2019 / Датум: 05.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником суда Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Коморе медицинских ...

 10. Узп 363/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.1.2 враћање имовине физичким лицима

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 363/2019 / Датум: 05.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Агенције за реституцију ...

Pages