Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 20049 резултата)
 1. Спп 2/2021

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 2/2021 / Датум: 16.09.2021.

  ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ КРУШЕВАЦ ВЕЗА: П 6105/21 Извод из записника са V седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 16.09.2021. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Крушевцу за покретање поступка ради решавања спорног пра ...

 2. Р4 г 22/2021 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 22/2021 / Датум: 14.09.2021.

  Врховни касациони суд, судија Данијела Николић, у предмету предлагача АА из... и ББ из..., чији је пуномоћник Миодраг Шинжар адвокат из..., одлучујући о приговору за убрзање поступка, донео је дана 14.09.2021. године, без испитног поступка Р Е Ш Е Њ Е ОДБ ...

 3. Р1 700/2020 3.20.1; сукоб надлежности- грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 700/2020 / Датум: 10.09.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Бошко Ристић, адвокат из..., против тужених ББ, ВВ, ГГ и ДД, ...

 4. Рев2 1746/2020 3.5.16.3.3; 3.5.16.3.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1746/2020 / Датум: 10.09.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Милош Пајчин, адвокат из..., против туженог АД „Икарус ФАО“ са седи ...

 5. Р 92674/2021 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 92674/2021 / Датум: 10.09.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца АА и др, које заступа Јаромир Матушћак, адвокат из..., против туженог Привредног друштва за производњу, ...

 6. Рж1 г 18/2021 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 18/2021 / Датум: 06.09.2021.

  Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Тања Дуновић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору ради убрзања поступка од 15.12.2020. го ...

 7. Рж1 г 21/2021 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 21/2021 / Датум: 06.09.2021.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Комненић, одређена годишњим распоредом послова у складу са одредбом члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, у поступку заштите права на суђење у разумном року предлагача: АА из..., чији је п ...

 8. Рев 987/2019 3.1.2.8.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 987/2019 / Датум: 02.09.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Цмиљка Младеновић, адвокат из..., против туженог ББ из... ...

 9. Рев 4470/2021 3.19.1.25.1.3; 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.10; трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4470/2021 / Датум: 02.09.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Слађане Накић Момировић и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је пуномоћник Гордана Ј ...

 10. Р 92646/2021 3.21; делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 92646/2021 / Датум: 31.08.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звезданe Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиље АА ПР Агенција за консалтинг и услуге ВЕСКОН Београд, из Београда, чији је пуномоћник Славиша Ст ...

Pages