Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 24879 резултата)
 1. Кзз 343/2021 2.4.1.8.1; 2.4.1.22.1.2.2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 343/2021 / Датум: 30.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Невенке Важић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету ...

 2. Рев 7000/2021 3.1.2.13.1.3; затезна камата; 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 7000/2021 / Датум: 18.11.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Катарине Манојловић Андрић и Марине Милановић чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ и ГГ, сви из села..., насеље..., Општи ...

 3. Рев 498/2020 3.9.7.1; 3.9.7.2; 3.9.7.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 498/2020 / Датум: 09.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Душан Мијатовић, адвокат из..., против туженог „ ...

 4. Рж1 гп 56/2022б 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 56/2022 / Датум: 01.09.2022.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији су пуномоћници Марија Јоксовић и Драгана Ђилас, адвокати из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предл ...

 5. Рж1 р 196/2022, Рж1 р 203/2022 1.6.6.2; 1.6.6.4; 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп, Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 196/2022, 203/2022 / Датум: 01.09.2022.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'', бр. 40/2015), у поступку заштите права на ...

 6. Рж1 р 208/2022 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 208/2022 / Датум: 01.09.2022.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“, бр. 40/2015), у поступку заштите права на суђење у разумном рок ...

 7. Рев 7056/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 7056/2022 / Датум: 31.08.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић, Иване Рађеновић, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ и ГГ, свих из..., које заступа пуномоћник ...

 8. Рж1 гп 6/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 6/2022 / Датум: 30.08.2022.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, председник већа, у предмету предлагача АА из..., чији су пуномоћници др. Марија Јоксовић и Ђилас Драгана, адвокати из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апе ...

 9. Рж1 гп 7/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 7/2022 / Датум: 30.08.2022.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, председник већа, у предмету предлагача АА из..., чији су пуномоћници др. Марија Јоксовић и Ђилас Драгана, адвокати из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апе ...

 10. Рж1 гп 11/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 11/2022 / Датум: 30.08.2022.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, председник већа, у предмету предлагача АА из..., чији су пуномоћници др. Марија Јоксовић и Ђилас Драгана, адвокати из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апе ...

Pages