Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 9587 резултата)
 1. Кзз 1425/2019 одбија се 439 т.1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1425/2019 / Датум: 30.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радослава Петровића, Веска Крстајића, Мирољуба Томића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Андреом Јаковљевић, као за ...

 2. Спп 10/2019 3.19.1.11 поступак за решавање спорног правног питања; 3.19.3 изврсни поступак; 3.20.1 сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 10/2019 / Датум: 24.12.2019.

  ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: 5 ИИВ- 1795/19 (стари број 19 ИИВ 4946/17) Извод из записника са XIII седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 24.12.2019. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Првог основног суда у Београду з ...

 3. Кд 241/2019 на надлежност

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 241/2019 / Датум: 24.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела н ...

 4. Кд 242/2019 на надлежност

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 242/2019 / Датум: 24.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног AA, због кривичног дела н ...

 5. Кд 243/2019 на надлежност

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 243/2019 / Датум: 24.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела н ...

 6. Рж1 у 150/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.5 целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 150/2019 / Датум: 20.12.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр...., коју заступа Душко Аврамов, адвокат из..., ул.... бр...., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 2 ...

 7. Узп 385/2019 4.1.2.7.1. захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 385/2019 / Датум: 20.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву Министарства унутрашњих послова Републи ...

 8. Рев 2821/2019 3.1.4.16.4 издржавање детета, родитеља и других сродника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2821/2019 / Датум: 18.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Живорад Нисић, адвокат из..., против тужених ББ из... и малолетног ...

 9. Кс 60/2019 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кс / Бр. предмета: 60/2019 / Датум: 18.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичн ...

 10. Кзз 1341/2019 2.1.24.9 тешка дела против безбедности јавног саобраћаја; 2.4.1.22.1.2.2. погрешна примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1341/2019 / Датум: 18.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у ...

Pages