Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 17302 резултата)
 1. Рев 4648/2019 3.1.2.39.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4648/2019 / Датум: 04.06.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Бранке Дражић, Данијеле Николић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драган Сре ...

 2. Узп1 4/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.110 закључак

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 4/2020 / Датум: 21.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Слађане Накић Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Предузећа „Блок ...

 3. Р4 г 12/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 12/2021 / Датум: 20.04.2021.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић у предмету предлагача АА из..., ул.... број.., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзавање поступка, донео је дана 20.04.2021. године, без испитног по ...

 4. Рев 1572/2021 3.19.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1572/2021 / Датум: 15.04.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је заједнички пуномоћник Душан Ђурђев, адвокат из..., против т ...

 5. Рев2 3322/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3322/2020 / Датум: 14.04.2021.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из... и ДД из..., чији је заједнички пуномоћник Анђелка Дим ...

 6. Кзз 406/2021 незаконит доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 406/2021 / Датум: 12.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Радослава Перовића и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривично ...

 7. Рж1 к 1/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.3 понашање суда (релевантних власти); 1.6.6.5; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2021 / Датум: 08.04.2021.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА и мал. ББ, чији је законски заступник мајка ВВ, сви из..., које заступа пуномоћник Наташа Десковски, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумн ...

 8. Рж1 р 6/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 6/2021 / Датум: 08.04.2021.

  Врховни касациони суд, судија Добрила Страјина, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Милош Корићанин, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Нишу ...

 9. Рев-уз 3/2021 3.8.8; привремене мере

  Грађанска материја / Уписници: Рев-уз / Бр. предмета: 3/2021 / Датум: 08.04.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача АА из..., чији су пуномоћници Марко Крстић и Милош Ђорђевић, адвокати из..., против проти ...

 10. Кзз 340/2021 незаконити доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 340/2021 / Датум: 08.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Биљане Синановић, Дубравке Дамјановић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кр ...

Pages