Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8365 резултата)
 1. Рж1 у 120/2019 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 120/2019 / Датум: 24.09.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Срђан Поповић, адвокат из...,... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у ...

 2. Рев1 14/2019 накнада због повреде права на правично суђење

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 14/2019 / Датум: 18.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Весне Субић, чланова већа, у поступку за заштиту права на суђење у разумном року по предлогу предлагача АА из Београда, одлучујући о жалби п ...

 3. Рев 2682/2019 издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2682/2019 / Датум: 05.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Нада Драгутиновић Миличевић, адвокат из... ...

 4. Рев 3064/2019 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3064/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из.., чији је пуномоћник Ружица Филиповић, адвокат из. ...

 5. Узп 294/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 294/2018 / Датум: 05.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства унут ...

 6. Р 6354/2019 делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6354/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА, чији је пуномоћник Иванка Драговић, адвокат из..., против тужене Републике Србије – Министа ...

 7. Рев 3033/2019 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3033/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Божидара Вујичића, Бранислава Босиљковића, Илије Зиндовића и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села...,..., чији је пуномоћник Миланка Цветковић, ...

 8. Рев 3097/2019 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3097/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Божидара Вујичића, Бранислава Босиљковића, Илије Зиндовића и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ружица Филиповић, адвокат из ...

 9. Рев 3112/2019 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3112/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Слободан Нешић, адвокат из... ...

 10. Гзз1 20/2019 захтев за заштиту законитости

  Грађанска материја / Уписници: Гзз1 / Бр. предмета: 20/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Горан Ковачевић адвокат из..., против туженог ББ из..., ...

Pages