Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 4117 резултата)
 1. Спп 11/2019 поступак за решавање СПП; 3.19.1.11

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 11/2019 / Датум: 12.12.2019.

  ВИШИ СУД У НИШУ НИШ ВЕЗА: П 274/19 Извод из записника са XII седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 10.12.2019. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог за покретање поступка решавања спорног правног питања. О б р а з л о ж е њ е Виши ...

 2. Рев2 159/2019 рокови за заштиту права; 3.5.16.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 159/2019 / Датум: 12.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већa, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници из радног односа АА из..., Општина..., чији је пуномомоћник Немања Лукић, адвокат из..., против т ...

 3. Рев 5175/2019 3.19.1.25.1.3 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5175/2019 / Датум: 12.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ, ЗЗ и ИИ, сви из..., чији је заједнички пуномоћник Пеђа Добрковић, адв ...

 4. Р 6439/2019 3.21 делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6439/2019 / Датум: 12.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из села..., чији је пуномоћник Милутин Симић, адвокат из..., против тужене Републике Срб ...

 5. Р 6444/2019 3.21 делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6444/2019 / Датум: 12.12.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Миле Ристић, адвокат из..., против тужене Републике Србије, Министар ...

 6. Рев2 3514/2019 3.5.9 зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3514/2019 / Датум: 12.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председник већа, Бранислава Босиљковића, Зоране Делибашић, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Горда ...

 7. Рев2 1273/2019 3.5.9 зарада; накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1273/2019 / Датум: 11.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Бранка Станића, др Драгише Б. Слијепчевића и Татјане Матковић Стефановић, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Снежана Ивковић, адвокат из.. ...

 8. Рев 396/2018 3.1.1.12.1. законско право прече куповине

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 396/2018 / Датум: 05.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Никола Косановић адвокат из..., против тужених ББ из..., ...

 9. Рев2 3479/2019 понављање поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3479/2019 / Датум: 05.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Зоране Делибашић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милоје Томић адвокат из..., против тужене Републике Срби ...

 10. Рев2 3848/2019, Рев 4743/2019 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2, Рев / Бр. предмета: 3848/2019, 4743/2019 / Датум: 05.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковићa, Зоране Делибашић, Бисерке Живановић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужилаца АА из.., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД из.. ...

Pages