Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2813 резултата)
 1. Рев1 8/2017 прекид поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 8/2017 / Датум: 21.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., ради заштите права на суђење у разумном року, у поступку поновног одлучивања о жалби ...

 2. Рев2 2031/2017 Гж-ап1 38/2017 359 зарада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2, Гж-Ап 1 / Бр. предмета: 2031/2017, 38/2017 / Датум: 21.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД из..., ЂЂ из..., ЕЕ из..., ЖЖ из..., ЗЗ из..., ИИ из... ...

 3. Рев2 2452/2017 одбијање закључења анекса уговора о раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2452/2017 / Датум: 20.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Чедомир Голубовић, адвокат из..., против туженог ББ ДОО, ради пониш ...

 4. Рев 4876/2018 неправилан рад државног органа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4876/2018 / Датум: 13.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је пуномоћник Влада Барањ, адвокат у..., против тужене ...

 5. Рев2 2615/2018 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2615/2018 / Датум: 13.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац, Јелене Боровац, Бранка Станића и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Вања Гај ...

 6. Рев 2280/2019 мере заштите

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2280/2019 / Датум: 13.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца Центра за социјални рад Општине... из..., против туженог АА из..., чији ...

 7. Рев 2334/2019 Гж-ап 18/2019 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев, Гж-Ап / Бр. предмета: 2334/2019, 18/2019 / Датум: 12.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ и ВВ, сви из..., чији је пуномоћник Владан Богићевић, адвокат из..., против туженог ГГ Ј ...

 8. Рев 1918/2019 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1918/2019 / Датум: 30.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председникa већа, Звезданe Лутовац, Јелене Боровац, Бранка Станића и др Драгише Б. Слијепчевића, чланова већа, у парници тужиље АА из, чији је пуномоћник Павле Виденовић, адвокат и ...

 9. Рев 2033/2019 предаја у посед

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2033/2019 / Датум: 29.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић, Споменке Зарић, Бранислава Босиљковића и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ и ВВ, сви из..., чији је заједнички пуномоћн ...

 10. Рев2 2419/2018 терет доказивања; накнада зараде и др.примања; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2419/2018 / Датум: 29.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић, Весне Субић, Слађане Накић Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужилаца AA из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД ...

Pages