Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 224 резултата)
 1. Рж1 у 130/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 130/2019 / Датум: 13.11.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача AA из..., ул.... бр...., чији је пуномоћник Михаило Павловић, адвоката из..., ул.... бр...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног ...

 2. Рж1 у 115/2019 1.6.6.4. Правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.4. Значај случаја за подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 115/2019 / Датум: 11.11.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из... ул...., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 203/2019 од 07.08.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, до ...

 3. Рж1 р 28/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 28/2019 / Датум: 22.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Радослава Петровића и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у правној ствари предлагача АА, ББ и ВВ свих из..., ГГ, ДД, ЂЂ и ЕЕ, свих из..., ЖЖ из..., ЗЗ и ИИ, обоји ...

 4. Рж1 у 121/2019 1.6.6.7. Правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.3. Понашање суда (релевантних власти)

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 121/2019 / Датум: 18.10.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...., кога заступа као пуномоћник Душица Парезановић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 188/2019 од 09 ...

 5. Рж1 у 102/2019 1.6.6.7. Правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.8. Компензаторни правни лекови

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 102/2019 / Датум: 18.10.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...., кога заступа као пуномоћник Мила М. Трифуновић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 156/19 од 08 ...

 6. Рж1 у 120/2019 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 120/2019 / Датум: 24.09.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Срђан Поповић, адвокат из...,... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у ...

 7. Рж1 гп 21/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзане поступке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 21/2019 / Датум: 16.09.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА д.о.о...., кога заступа Милан Мазић, адвокат из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној ...

 8. Рж1 у 94/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.5 целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 94/2019 / Датум: 06.09.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број..., коју заступа као пуномоћник Младен Влашић, адвокат из..., ул.... број..., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења суђење у разумном року ...

 9. Рж1 у 114/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.4 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 114/2019 / Датум: 06.09.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача AA из... код..., чији је пуномоћник Михаило Павловић, адвокат из........., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 182/2019 од 09.08.2019. го ...

 10. Рж1 у 110/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 110/2019 / Датум: 03.09.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача „АА“ доо..., општина..., чији је пуномоћник Драгана Петровић, адвокат из..., ул.... бр...., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговор ...

Pages