Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 202 резултата)
 1. Рж г 9/2019 извршење судских одлука

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 9/2019 / Датум: 27.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у предмету предлагача АА и ББ из..., које заступа пуномоћник Решат Чакара, адвокат из..., ради заштите права на с ...

 2. Рж1 у 79/2019 правни лек за убрзаање поступка; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 79/2019 / Датум: 25.06.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 147/2019 од 22.05.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумн ...

 3. Рж1 у 80/2019 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 80/2019 / Датум: 21.06.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр.., чији је пуномоћник Милица Спасојевић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног су ...

 4. Рж1 у 74/2019 правни лек убрзање поступка; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 74/2019 / Датум: 19.06.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,......, кога заступа пуномоћник Миодраг Игњатовић, адвокат из...,......, одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 86/19 од 25.04.2019. ...

 5. Рж1 у 45/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.3 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 45/2019 / Датум: 20.05.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,......, кога заступа као пуномоћник Александар Олинек, адвокат из...,......, одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 12/19 од 05.03.20 ...

 6. Рж1 у 23/2019 правни лекови за убрзање поступка; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 23/2019 / Датум: 07.05.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 338/2018 од 18.01.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумн ...

 7. Рж1 у 32/2019 понашање суда (релевантних власти)

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 32/2019 / Датум: 13.03.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Николета Вученовић, адвокат из...,... број..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 330/18 од 04.02.2019. год ...

 8. Рж1 у 166/2018 целовитост поступка; понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 166/2018 / Датум: 13.03.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача AA из...,... број..., чији је пуномоћник Предраг Кнежевић, адвокат из..., ул.... број..., Пош. фах..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 ...

 9. Рж1 у 87/2018 понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 87/2018 / Датум: 31.01.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...., кога заступа као пуномоћник Живко Булат, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 82/18 од 30.04.2018 ...

 10. Рж1 у 134/2018 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 134/2018 / Датум: 31.01.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 235/17 од 28.12.2017. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео ...

Pages