Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 565 резултата)
 1. Узп 88/2020 4.1.1.6; трошкови поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 88/2020 / Датум: 30.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Слађане Накић Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву „AMM IMMOVABLES ...

 2. Узп1 3/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 1.13 право на делотворан правни лек

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 3/2020 / Датум: 28.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Марине Милановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући поводом Одлуке Уставног с ...

 3. Узп 267/2020 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.10; право по основу пензијско инвалидског осигурања

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 267/2020 / Датум: 10.12.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Добриле Страјина и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., коју заступа пуномо ...

 4. Узп 87/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 87/2020 / Датум: 30.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Добриле Страјина и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из Републике ...

 5. Ур 15/2020 4.1.2.7; ванредна правна средства

  Управна материја / Уписници: Ур / Бр. предмета: 15/2020 / Датум: 13.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о ревизији АА из..., Булевар... број.., у нејавн ...

 6. Прзз 11/2020 2.5.1.7; достављање писмена; 2.5.8.2; право на одбрану; 2.5.7.1; застарелост предмета и вођење прекршајног поступка

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 11/2020 / Датум: 05.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујућ ...

 7. Прзп 2/2020 2.5.29; ванредни правни лекови

  Управна материја / Уписници: Прзп / Бр. предмета: 2/2020 / Датум: 05.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву окривљеног АА из..., за ванред ...

 8. Прзз 8/2020 2.5.29.1; захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 8/2020 / Датум: 05.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући по захтеву ...

 9. Прзз 9/2020 2.5.3 одговорност за прекршај

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 9/2020 / Датум: 05.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујућ ...

 10. Прзз 6/2020 2.5.9 органи надлежни за вођење покренутог поступка; 4.3 прекршајни поступак, остали прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 6/2020 / Датум: 02.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујућ ...

Pages