Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8275 резултата)
 1. Узп 225/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 225/2019 / Датум: 04.07.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., поднетом ...

 2. Р 6329/2019 делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6329/2019 / Датум: 03.07.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Зорица Бојовић Роговић, адвокат из..., против тужене Републи ...

 3. Рж1 г 14/2019 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 14/2019 / Датум: 03.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, у правној ствари предлагача АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД и малолетног ЂЂ, чији је законски заступник мајка ДД, сви из..., а пуномоћници Мирослав Тешић и Иван Тешић, адвокати из..., ради заштите права на суђење у ра ...

 4. Рж1 у 58/2019 правни лекови за убрзање поступка; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 58/2019 / Датум: 03.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 56/19 од 09.04.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео је дан ...

 5. Рев2 244/2019 3.5.4 уговор о раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 244/2019 / Датум: 03.07.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници из радног односа тужиoца АА из..., чији су пуномоћници од ревизије Бојан Пешић, адвокат у. ...

 6. Рев 1293/2017 3.19.1.17

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1293/2017 / Датум: 03.07.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Никола Томашевић, адвокат из..., против тужене ''ББ'& ...

 7. Рж1 у 83/2019 правни лекови за убрзање поступка; значај случаја за подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 83/2019 / Датум: 02.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача AA из..., ул.... број.., чији је пуномоћник Михаило Павловић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 163/2019 од 06.0 ...

 8. Рж1 у 37/2019 правни лекови за убрзање поступка; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 37/2019 / Датум: 01.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 4/19 од 07.02.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео је дана ...

 9. Рж1 у 41/2019 правни лекови за убрзање поступка; понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 41/2019 / Датум: 01.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,... број.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 3/19 од 07.02.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, ...

 10. Кд 123/2019 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 123/2019 / Датум: 27.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Маријом Рибарић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела недозво ...

Pages