Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 17302 резултата)
 1. Кзз 356/2021 прекорачење оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 356/2021 / Датум: 08.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Биљане Синановић, Дубравке Дамјановић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кр ...

 2. Кзз 366/2021 привилеговани сведок

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 366/2021 / Датум: 08.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Биљане Синановић, Дубравке Дамјановић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кр ...

 3. Кзз 375/2021 рачунање рокова

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 375/2021 / Датум: 08.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Биљане Синановић, Дубравке Дамјановић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кр ...

 4. Р4 у 1/2021 1.1.6.7; Правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 у / Бр. предмета: 1/2021 / Датум: 08.04.2021.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул...., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ради убрзавања поступка у предмету Управног суда У 3545/18 ...

 5. Гзп1 4/2021 3.19.1.25.5

  Грађанска материја / Уписници: Гзп1 / Бр. предмета: 4/2021 / Датум: 08.04.2021.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Jасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца ЈКП Водовод из Зајечара, чији је пуномоћник Војислав Виденовић, адвокат из..., против туженог АА из. ...

 6. Прев 108/2021 3.19.1.21

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 108/2021 / Датум: 08.04.2021.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у поступку предлагача 1. АД Акционарски фонд Београд, чији је пуномоћник Зоран Карловић, адвокат у..., 2. ББ из ...

 7. Р1 271/2020 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 271/2020 / Датум: 08.04.2021.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Јасмине Стаменковић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужиоца VIP Mobile DOO Novi Beograd, против туженог АА из..., чији је пуномоћник Иван Ћалови ...

 8. Рев2 3056/2020 поништај решења отказа уговора о раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3056/2020 / Датум: 08.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Енике Вег, адвокат из..., против туженог Serbia Ziji ...

 9. Рев 1080/2021 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1080/2021 / Датум: 07.04.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Петар Ракочевић, адвокат из..., против туженог „Philip Morris Operat ...

 10. Кзз ОК 8/2021 чл. 74 ст. 1 тач. 2 ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 8/2021 / Датум: 07.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић Драгана Аћимовића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записни ...

Pages