Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8676 резултата)
 1. Рев2 1353/2017 3.5.15.4.8 техболошки вишак; 3.5.16.3.2 супституција уместо реинтеграција; 3.5.16.3.3 накнада штете због изгубљене зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1353/2017 / Датум: 26.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници из радног односа тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милена Милутинов адвокат из ...

 2. Кзз 847/2019 трошкови кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 847/2019 / Датум: 26.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића, Мирољуба Томића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, записничарем, у кривичном предмету о ...

 3. Кзз 910/2019 постојање оптужбе окривљеног тужиоца

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 910/2019 / Датум: 26.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића, Мирољуба Томића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету ...

 4. Кзз Пр 26/2019 2.5.8.2.право на одбрану

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 26/2019 / Датум: 26.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића, Мирољуба Томића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у прекршајном пред ...

 5. Рев 2849/2019 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2849/2019 / Датум: 25.09.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, др Илије Зиндовића, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиље AA из..., чији је пуномоћник Стеван Васић, адвока ...

 6. Кд 174/2019 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 174/2019 / Датум: 25.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Милунке Цветковић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА ...

 7. Р 6367/2019 3.19.1.2 надлежност суда

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6367/19 / Датум: 25.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, др Илије Зиндовића и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., против тужене Републике Србије, Високог савета судства – Први општински суд у Бе ...

 8. Кзз 952/2019 2.1.29.2 насилничко понашање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 952/2019 / Датум: 25.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Милунке Цветковић, Радослава Петровића, Драгана Аћимовића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записн ...

 9. Кд 165/2019 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 165/2019 / Датум: 25.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Милунке Цветковић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, ...

 10. Кзз Пр 21/2019 2.5.28 редовни правни лек

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 21/2019 / Датум: 25.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Милунке Цветковић, Радослава Петровића, Драгана Аћимовића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као запи ...

Pages