Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 4745 резултата)
 1. Кзз 1123/2019 погрешна примена закона; 439 т. 2 ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1123/2019 / Датум: 30.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Радмиле Драгичевић-Дичић, Бате Цветковића и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као з ...

 2. Кс 58/2019 сукоб надлежности

  Кривична материја / Уписници: Кс / Бр. предмета: 58/2019 / Датум: 30.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем,у прекршајном предмету окривљене АА, зб ...

 3. Кзз 1037/2019 незаконити докази; забрана преиначења на штету опт; погрешна примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1037/2019 / Датум: 30.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Радмиле Драгичевић-Дичић, Бате Цветковића и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као з ...

 4. Кзз 1047/2019 чл. 441. ст.4 зкп одбија се

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1047/2019 / Датум: 29.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Радослава Петровића и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у крив ...

 5. Кзз Пр 24/2019 чл. 264 ст. 2 т. 4 у вези чл. 161 ст 1 закона о прекршајима; одбија се

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 24/2019 / Датум: 29.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Радослава Петровића и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у крив ...

 6. Кзз 975/2019 чл. 439 тачке 1 и 2 ЗКП; одбија се

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 975/2019 / Датум: 29.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Радослава Петровића и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у крив ...

 7. Кзз 1088/2019 одбијен ззз; непостојање елемената к. дела; 238 ст. 1 т. 4 ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1088/2019 / Датум: 29.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Радослава Петровића и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у крив ...

 8. Кзз 1008/2019 чл. 439 тачка 1 и 438. ст. 1 тачка 9 ЗКП; одбија се

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1008/2019 / Датум: 29.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Радослава Петровића и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у крив ...

 9. Кзз 877/2019 2.4.1.22.1.1.1. околности које трајно искључују кривично гоњење-чл.348 ст.1.кз

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 877/2019 / Датум: 24.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету ...

 10. Кзз 1054/2019 непостојање елемената кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1054/2019 / Датум: 24.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном пре ...

Pages