Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 463 резултата)
 1. Узп 404/2017 понављање управног спора

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 404/2017 / Датум: 27.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скокa и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., улица..., кога заступа пуномоћни ...

 2. Узп 361/2017 преузимање акциза

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 361/2017 / Датум: 19.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву „АА“ ДОО из...,..., за преиспитивање ...

 3. Узп 381/2017 понављање судског поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 381/2017 / Датум: 19.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву АА из..., поднетом преко пуномоћника ...

 4. Узп 393/2017 спор пуне јурисдикције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 393/2017 / Датум: 19.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., поднетом преко пуномоћника Г ...

 5. Узп 319/2017 заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 319/2017 / Датум: 19.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтевима за преиспитивање судске одлуке које ...

 6. Узп 284/2017 престанак војне службе

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 284/2017 / Датум: 12.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства одбране Републике Срб ...

 7. Узп 288/2017 понављање судског поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 288/2017 / Датум: 12.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., кога заступа пуномоћ ...

 8. Ус 23/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 23/2017 / Датум: 18.09.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Основног суда у Ко ...

 9. Ус 26/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 26/2017 / Датум: 18.09.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Основног суда у Новом Пазару и Упр ...

 10. Прзз 16/2017 прекршај-застарелост

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 16/2017 / Датум: 06.07.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

Pages