Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 490 резултата)
 1. Прзз 7/2018 прекршај- царина

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 7/2018 / Датум: 30.05.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Миломира Николића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Р ...

 2. Ус 5/2018 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 5/2018 / Датум: 14.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Основног суда у Нишу и Управног су ...

 3. Ус 6/2018 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 6/2018 / Датум: 14.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Основног суда у Нишу и Управног су ...

 4. Ус 2/2018 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 2/2018 / Датум: 22.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Вишег суда у Новом Саду и Министар ...

 5. Ус 4/2018 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 4/2018 / Датум: 22.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Вишег суда у Беогр ...

 6. Узп 65/2018 игре на срећу

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 65/2018 / Датум: 16.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Миломира Николића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву Предузећа за трговинске услуге '&# ...

 7. Узп 48/2018 понављање управног поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 48/2018 / Датум: 16.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Миломира Николића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., кога заступа пуномоћник Слобо ...

 8. Узп 489/2017 понављање управног спора

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 489/2017 / Датум: 22.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скокa и Јасминке Станојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву АА из..., поднетом преко пуномоћник ...

 9. Узп 475/2017 додела општинских средстава за јавно информисање

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 475/2017 / Датум: 14.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Општине Шид- Општинског већа Општине ...

 10. Прзз 27/2017 прекршај-достављање

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 27/2017 / Датум: 14.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

Pages