Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 219 резултата)
 1. Рж уп 10/2014 сходна примена ЗВП и ЗПП

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж уп / Бр. предмета: 10/2014 / Датум: 12.12.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Oлге Ђуричић, председника већа, Драгана Скока и Лидије Ђукић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по жалби Ј.П.П. из Б., улица …, изјављеној против решења Прекршајно ...

 2. Рж г 294/2014 сврха захтева

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 294/2014 / Датум: 11.12.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: Бранка Станића, као председника већа, судије Гордане Ајншпилер-Поповић и судије Јелене Боровац, као чланова већа, у правној ствари предлагача З.М. из И., ради заштите права на суђење у разумном року, од ...

 3. Рж к 81/2014 предмет одлучивања

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж к / Бр. предмета: 81/2014 / Датум: 11.12.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Јанка Лазаревића и Горана Чавлине, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у поступку предлагача Р.Х., ради заштите права на суђење у разумно ...

 4. Рж г 297/2014 принцип реформатион ин пеиус

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 297/2014 / Датум: 10.12.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у ванпарничном поступку предлагача З.М. из И., поводом захтева ради заштите права на суђење у разумном року, одлу ...

 5. Рж г 331/2014 разумни рок

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 331/2014 / Датум: 10.12.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у ванпарничном поступку предлагача П.А. из М., чији је пуномоћник Д.П. В., адвокат из М., поводом захтева ради за ...

 6. Рж г 148/2014 допринос предлагача

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 148/2014 / Датум: 27.11.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: Бранка Станића, као председника већа, судије Гордане Ајншпилер-Поповић и судије Јелене Боровац, као чланова већа, у поступку предлагача Р.И. из Д.Ј. за заштиту права на суђење у разумном року, решавајућ ...

 7. Рж гп 13/2014 споредна потраживања

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж гп / Бр. предмета: 13/2014 / Датум: 27.11.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, као председника већа, судије Гордане Ајншпилер-Поповић и судије Јелене Боровац, као чланова већа, у поступку по жалби предлагача по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року, С. ...

 8. Рж к 70/2014 апсолутна надлежност

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж к / Бр. предмета: 70/2014 / Датум: 27.11.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Јанка Лазаревића и Горана Чавлине, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у предмету предлагача В.До., ради заштите права на суђење у разумн ...

 9. Рж г 187/2014 објављивање одлуке на wеб страници

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 187/2014 / Датум: 26.11.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у поступку предлагача З.А. из Г., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлаг ...

 10. Рж г 257/2014 хитност поступка за лишење пословне способности

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 257/2014 / Датум: 26.11.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у поступку предлагача Б.Р. из Л., чији је пуномоћник Т.Е. адвокат из Ч., ради заштите права на суђење у разумном року, од ...

Pages