Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 17302 резултата)
 1. Кзз 345/2021 непостојање елемената кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 345/2021 / Датум: 06.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном пред ...

 2. Кзз 371/2021 трошкови; 292 ст. 2 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 371/2021 / Датум: 06.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету осу ...

 3. Кзз 326/2021 елемен. кр. дела; 439 тачка 1 ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 326/2021 / Датум: 06.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окр ...

 4. Р1 306/2020 3.20.1; сукоб надлежности- грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 306/2020 / Датум: 01.04.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић чланова већа, у парници тужиоца Raiffeisen Banka АД Београд, против тужених АА, ББ и ВВ сви из..., чији је пуномоћник Давид Лош ...

 5. Рев 814/2021 3.1.2.22

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 814/2021 / Датум: 01.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Душан Игњатовић, адвокат из..., против тужене ББ из..., чи ...

 6. Р1 328/2020 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 328/2020 / Датум: 01.04.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца Raiffeisen banka а.д. Београд, против тужене АА из..., чији је пуномоћник Александар Станојчић ...

 7. Кзз Пр 12/2021 2.5.11.1; окривљени и његова права

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 12/2021 / Датум: 31.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Дубравке Дамјановић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у п ...

 8. Р1 441/2020 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 441/2020 / Датум: 31.03.2021.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, председник већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Миле Крстић, адвокат из..., против туженог „Симпен“ д.о.о. Бујановац, ради потраживања из радног односа, одлучујући о захтеву Основног суда ...

 9. Р 1431/2021 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 1431/2021 / Датум: 31.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је заједнички пуномоћник Зоран Ристић, адвокат из..., против туженог ...

 10. Рев 906/2021 3.1.4.18.1; мере заштите

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 906/2021 / Датум: 31.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Jасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца малолетног АА из..., кога заступа мајка ББ из..., чији су пуномоћници Јован Станојчић ...

Pages