Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8250 резултата)
 1. Рж1 г 12/2019 правни лекови (жалба)

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 12/2019 / Датум: 27.06.2019.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, у правној ствари предлагача АА из..., чији је пуномоћник Јован Станојевић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог с ...

 2. Кзз ОК 17/2019 одбачај

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 17/2019 / Датум: 26.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Радмиле Драгичевић Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у к ...

 3. Рев 2038/2019 дозвољеност ревизије (трошкови обраде кредита)

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2038/2019 / Датум: 26.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић, Биљане Драгојевић, Јелице Бојанић Керкез и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милорад Михаиловић, адвокат и ...

 4. Кд 120/2019 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 120/2019 / Датум: 26.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичн ...

 5. Рж1 у 79/2019 правни лек за убрзаање поступка; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 79/2019 / Датум: 25.06.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 147/2019 од 22.05.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумн ...

 6. Рж1 у 80/2019 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 80/2019 / Датум: 21.06.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр.., чији је пуномоћник Милица Спасојевић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног су ...

 7. Рев 2030/2017 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2030/2017 / Датум: 21.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА..., против тужене ББ из..., чији је пуномоћник Будимир Дринчић, адвокат из..., ради исплате, од ...

 8. Рев1 8/2017 прекид поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 8/2017 / Датум: 21.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., ради заштите права на суђење у разумном року, у поступку поновног одлучивања о жалби ...

 9. Рев2 2031/2017 Гж-ап1 38/2017 359 зарада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2, Гж-Ап 1 / Бр. предмета: 2031/2017, 38/2017 / Датум: 21.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД из..., ЂЂ из..., ЕЕ из..., ЖЖ из..., ЗЗ из..., ИИ из... ...

 10. Рев2 2452/2017 одбијање закључења анекса уговора о раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2452/2017 / Датум: 20.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Чедомир Голубовић, адвокат из..., против туженог ББ ДОО, ради пониш ...

Pages