Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8676 резултата)
 1. Кд 176/2019 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 176/2019 / Датум: 25.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Милунке Цветковић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА ...

 2. Рж1 у 120/2019 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 120/2019 / Датум: 24.09.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Срђан Поповић, адвокат из...,... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у ...

 3. Кзз 957/2019 ув 453 зкп; 438 ст 1 тач.9 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 957/2019 / Датум: 24.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Соње Павловић, Mилунке Цветковић, Веска Крстајића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пред ...

 4. Кзз 938/2019 прекорачење оптужбе; незаконит доказ; одбијен ззз

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 938/2019 / Датум: 24.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Соње Павловић, Mилунке Цветковић, Веска Крстајића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пред ...

 5. Кзз 948/2019 крив.дело- елементи кд; казна- повреда 439 тачка 3

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 948/2019 / Датум: 24.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Соње Павловић, Милунке Цветковић, Веска Крстајића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пред ...

 6. Кзз 928/2019 трошкови кривичног поступка; усвојен захтев за заштиту законитости

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 928/2019 / Датум: 24.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Соње Павловић, Mилунке Цветковић, Веска Крстајића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пред ...

 7. Узп 281/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање; 4.2.10 право на основу пензијско инвалидског осигурања; 4.1.2.05.2 спор пуне јуриспрудикције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 281/2019 / Датум: 23.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Републичког фонда за пензи ...

 8. Рев 2648/2019 вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2648/2019 / Датум: 19.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Ненад Минић адвокат из..., против туженог Б ...

 9. Рев 2699/2019 3.1.4.9 вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2699/2019 / Датум: 19.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из... чији је пуномоћник Оливера Јованић адвокат из... против тужене ...

 10. Рев1 14/2019 накнада због повреде права на правично суђење

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 14/2019 / Датум: 18.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Весне Субић, чланова већа, у поступку за заштиту права на суђење у разумном року по предлогу предлагача АА из Београда, одлучујући о жалби п ...

Pages