Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3640 резултата)
 1. Прев 169/2015 уговор о градјењу

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 169/2015 / Датум: 15.12.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије Бранка Станића, као председника већа, судије Гордане Ајншпилер-Поповић и судије Браниславе Апостоловић, као чланова већа, у правној ствари тужиоца А.k. д.о.о. Б., ул... бр. …., кога заступа ...

 2. Прев 357/2015 отказ уговора о раду

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 357/2015 / Датум: 15.12.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Гордане Ајншпилер Поповић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Х.С. из Б., против туженог Р.о.и.ц. Г. АД, В., К.Ф., кога заст ...

 3. Рев 1312/2015 међупресуда

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1312/2015 / Датум: 15.12.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије Браниславе Апостоловић, као председника већа, судије Гордане Ајншпилер Поповић и судије Бранка Станића, као чланова већа, у правној ствари тужиоца А.Ј. из З., ул…. бр. …, чији је пуномоћник ...

 4. Прев 171/2015 приступање дугу

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 171/2015 / Датум: 15.12.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Гордане Ајншпилер-Поповић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Б. а.д. из С., кога заступа Р.А., адвокат из Б., против тужени ...

 5. Рев2 612/2015 повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 612/2015 / Датум: 10.12.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље М.Т. из Н.С., чији је пуномоћник Е.В., адвокат из Н.С., против туженог Д. ДОО у рестр ...

 6. Рев2 646/2015 стимулативна награда за време коришћења годишњег одмора; прековремени рад

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 646/2015 / Датум: 10.12.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, Лидије Ђукић, Снежане Андрејевић и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца Р.М. из З., чији је пуномоћник Г.С., адвокат ...

 7. Рев2 1697/2015 прековремени рад

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1697/2015 / Датум: 10.12.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић, Споменке Зарић, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиоца A.В. из П., кога заступају Н.М. и З.К., адвокати из И., против ...

 8. Рев 516/2014 облигационо право;ништавост уговора о изградњи станова

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 516/2014 / Датум: 10.12.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца D.T. АД В., чији је пуномоћник Ж.Ђ., адвокат из В., против тужених Н.Ч., Љ.Р., Б.С. ...

 9. Рев2 484/2014 престанак потребе за рад;враћање на рад

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 484/2014 / Датум: 10.12.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље Д.Р. из Ч., чији је пуномоћник И.Ћ., адвокат из Ч., против тужене Специјалне болнице ...

 10. Рев 2190/2015 породично право; лишење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2190/2015 / Датум: 10.12.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Марине Говедарица и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужиоца Центра за социјални рад Д. из И., против тужених М.В.1 из Ч., чији је пуномоћник М.С. ад ...

Pages