Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

8 резултата приказано на страни (од укупно 2798 резултата)
 1. Рев2 50/10- отказ уговора о раду, повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 50/10 / Датум: 17.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                         Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа,  Звездане Лутовац и Весне Поповић,  чланова већа, у правној ствари тужиље Т.С. из Л., чији је пуномоћник З.Ђ.-М., адвокат из Н.С. ...

 2. Прев 4/10- накнада штете, застарелост потраживања чланова и акционара по основу тог својства према предузећу

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 4/10 / Датум: 11.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                         Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Стојана Јокића, председника већа, Михаила Рулића и Мирјане Ђерасимовић, чланова већа, у спору по тужби тужиоца В.М. из Б.1, чији је пуномоћник М.В. адвокат из Б.2, пр ...

 3. Прев 55/10- конверзија девизног у динарско потраживање

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 55/10 / Датум: 11.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                       Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Стојана Јокића, председника већа, Михаила Рулића и Мирјане Ђерасимовић, чланова већа, у привредном спору по тужби тужиоца – противтуженог П. ДОО у ликвидацији са седиш ...

 4. Прев 346/10- одбачај ревизије, решење о обезбеђењу трошкова поступка

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 346/10 / Датум: 04.03.2010.

              Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Стојана Јокића, председника већа, Михаила Рулића и Мирјане Ђерасимовић, чланова већа, у спору по тужби тужилаца E.h. д.о.о. из З. и А. а.д. из З., чији је пуномоћник В.М., адвокат из Н.С., п ...

 5. Рев 835/10- апсолутна надлежност, стаж осигурања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 835/10 / Датум: 04.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                           Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Соње Бркић и Миломира Николића, чланова већа, у парници тужиоца Г.К. из О. кога заступа М.П. адвокат из О., против ...

 6. Рев 2239/10- ванпарнични поступак, дозв. ревизије против налога за повратак детета по Конвенцији о грађанско-правним аспектима међународне отмице деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2239/10 / Датум: 24.02.2010.

  Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Соње Бркић и Миломира Николића, чланова већа, у предмету предлагача Р.Б. из Б., РЦГ, кога заступа В.Б. адвокат из П., РЦГ, против противника предлагача Д. ...

 7. Рев2 574/10- технолошки вишак

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 574/10 / Датум: 18.02.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                         Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Соње Бркић и Миломира Николића, чланова већа, у парници тужиоца В.М. из И., кога заступа В.Б., адвокат из И., против ...

 8. Рев 584/10- накнада нематеријалне штете, повреда слободе, тортура

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 584/10 / Датум: 11.02.2010.

  Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Соње Бркић и Миломира Николића, чланова већа, у парници тужиоца Б.К. из Б., кога заступа пуномоћник Д.В., адвокат у Б. и М.П., адвокат у Б., против тужене ...

Pages